top of page

Privacy statement & cookies

Privacy Statement

Uw persoonsgegevens worden door ATA-aartselaar.com verwerkt, voor contactenbeheer op basis van de relatie na uw aangifte/deelname en op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op het geven van informatie betreffende winkelen en handelen in Aartselaar en omgeving, volstaat het ons dat mee te delen via deze link. Via dat adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

De verzamelde gegevens in verband met de COVID-19 tracing voor de ATA Horeca Partners worden op vraag enkel bezorgd aan de gemeentelijke, Vlaamse of Federale overheid in het kader van COVID-19 contactopsporing. Uw gegevens worden verwijderd uit onze database na 4 weken - tenzij anders gedefinieerd door de Europese of Federale overheid - en worden voor geen enkel ander commercieel doel gebruikt.

De database bevat volgende gegevens:

- datum en tijdstip registratie

- uw opgegeven naam en voornaam

- uw opgegeven telefoonnummer

- uw opgegeven e-mailadres

- de door u geselecteerde horecazaak

De registratie start op zaterdag 25 juli 2020 en eindigt wanneer de Nationale Veiligheidsraad beslist deze maatregel te annuleren, na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,  c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van jouw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website of webapplicatie bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert ATA-aartselaar.com beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van ATA-aartselaar.com en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer jij bepaalde functionaliteiten bezoekt, welk type apparaten gebruikt worden door onze bezoekers en wat de meest gebruikte resolutie is.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Op ATA-aartselaar.com gebruiken we functionele cookies om ervoor te zorgen dat ATA-aartselaar.com naar behoren werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cookie die vraagt of u het plaatsen van 'andere' cookies toestaat. Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Als gevolg daarvan vraagt ATA-aartselaar.com geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

ATA-aartselaar.com gebruikt Google Analytics-cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van ATA-aartselaar.com in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van ATA-aartselaar.com verbeterd kan worden. ATA-aartselaar.com gebruikt Google Analytics-cookies. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, de informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak functionaliteiten gebruikt worden, waar gebruikers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van ATA-aartselaar.com te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ATA-aartselaar.com heeft hier geen invloed op.

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

bottom of page